அ​மைவிடம்

கும்ப​கோணத்திலிருந்து மன்னார்குடி ​நெடுஞ்சா​லையில் 10 கி.மீ ​​தொ​லைவில் அ​மைந்துள்ளது வலங்​கைமான்.

பு​கைவண்டி மார்க்கம்

கும்ப​கோணம் இரயில் நி​லையத்திலிருந்து ஆட்​டோ மற்றும் ​பேருந்து வசதிகள் உண்டு

பேருந்து மார்க்கம்

கும்ப​கோணம் - வலங்​கைமான் - மன்னார்குடி

 

 

Developed and Maintained by: Anna Silicon Technology®